Activiteit

Crysta Act

De Crysta Act pedometer registreert dieractiviteit om zowel tocht waar te nemen maar ook om dierwelzijn te observeren. De Crysta Act pedometer geeft aan of, en wanneer een koe tochtig is en ondersteunt de veehouder bij bepaling van het juiste inseminatiemoment. Daarnaast is het ook een perfect middel om kreupelheid en andere gezondheidsproblemen te registreren zoals: het uitblijven van tochtigheid (bijvoorbeeld door cysten), abortussen en verstoring van de tocht cyclus etc.

Crysta Act+

De Crystal Act+ gebruikt een pedometer identificatie tag welke activiteit detecteert om tocht op te sporen. Het geeft een indicatie wanneer de koe tochtig is en daarmee de beste tijd voor inseminatie. Naast de tochtdetectie is de Crysta Act+ ook een effectief middel om kreupelheid op te sporen en voorplanting problemen zoals anoestrus, abortus en cyclische stoornissen.

Crysta Heat Flex

Crysta Heat flex registreert gegevens betreffende de activiteit van individuele dieren over een gehele lactatie voor tochtherkenning, voor het registreren van abnormale verschijnselen zoals: onregelmatige terugkerende tocht (nymphomanie), abortus, kreupelheid en andere dierwelzijnsproblemen.