management

Crysta Heat Flex

Crysta Heat flex registreert gegevens betreffende de activiteit van individuele dieren over een gehele lactatie voor tochtherkenning, voor het registreren van abnormale verschijnselen zoals: onregelmatige terugkerende tocht (nymphomanie), abortus, kreupelheid en andere dierwelzijnsproblemen.

Crystal

Crystal vee management: voltooiing van de management cirkel.

De melkveehouderij is steeds meer een complexe en verfijnde zaak geworden. Het is noodzaak om over accurate, up-to-date informatie te beschikken welke als basis kan dienen voor het nemen van de juiste beslissing op zowel dier- als management niveau. Voeg daarbij een groeiende belangstelling voor de herkomst van voedsel, voorschriften inzake dierenwelzijn, traceerbaarheid en kwaliteit van het voedsel en de stijgende vraag naar nauwkeurige registratie met betrekking tot agrarische activiteiten. Met de juiste informatie, kan de veehouder de juiste beslissingen maken.

What is Management by Exception?

Management by Exception means spending mainly time on issues that (significantly) fall out of the expected or planned margins. In a herd management program for example this could be cows that give significantly less (or even more) milk than you would expect. This kind of managing saves you time by spending mainly time at issues that really needs attention. In Crystal herd management one can setup these boundary values themselves, resulting in reports asking attention only for those animals that you would like to see.

Crystal

Crystal herd management: Completing the management Circle

Dairy farming is more and more becoming a complex and sophisticated business. The need to have accurate, up to date information on which to base herd and business decisions is essential. In addition to this, growing consumer interest, animal welfare requirements, traceability and food quality increase demands for accurate record keeping in relation to farm activities. With the right information, the farmer can make the correct management decisions.